Μπαράζ επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε μπαράζ αποφάσεων για υπαγωγή επενδύσεων σε ξενοδοχεία, στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, προχώρησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιο αναλυτικά, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ» με
δ.τ. «AEOLOS» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει που αναφέρεται στην Επέκταση ξενοδοχείου 3*, με νέο κτίριο και αναδιάρθρωση χρήσεων υφιστάμενων κτιρίων. (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» της Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 299.852,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 299.852,00 €.

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΓΕΔΗΝ ΜΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων δυναμικότητας 92 κλινών (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο
Δήμο «ΣΚΙΑΘΟΥ» της Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.628.239,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.415.744,40 €.

Ακόμη υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Α. ΚΑΙ Σ. ΜΑΜΑΔΑΣ – Α. ΝΤΙΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΓΛΗ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει.που αναφέρεται στην Δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων δυναμικότητας 80 κλινών (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο
Δήμο «ΒΟΛΟΥ» της Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.875.319,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.875.319,00 €.

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» με δ.τ. «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΤΑΜΟΥ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Επέκταση κατά 6 κλίνες της δυναμικότητας ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» της Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 299.226,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 299.226,00 €.

Ακόμη, υπογράφηκε η υΥπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΦΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων δυναμικότητας 52 κλινών (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΒΟΛΟΥ» της Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.794.826,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.794.826,00 €.

Επίσης υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Κ. ΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ»
με δ.τ. «ΑΜΑΛΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής και αναβάθμιση ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 88 κλινών από 2* σε 3* (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΣΚΟΠΕΛΟΥ» της
Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.000.000,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.000.000,00 €.

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων κατά 21 κλίνες (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» της Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 560.259,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 560.259,00 €. .

Επίσης υπογράφηκε η  υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΠΑΝ – Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Επέκταση κατά 28 κλίνες της δυναμικότητας ξενοδοχειακής μονάδας 3* (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΣΚΙΑΘΟΥ» της Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.465.676,36 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.465.676,36 €.

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Δημιουργία
ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων δυναμικότητας 90 κλινών (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο  Δήμο «ΒΟΛΟΥ» της Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου
κόστους ίσου με 2.995.654,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.995.654,00 €. .

Τέλος, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΑΙΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ» με δ.τ. «ΚΑΙΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων δυναμικότητας 20 κλινών (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΣΚΟΠΕΛΟΥ» της Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου
κόστους ίσου με 299.686,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 299.686,00 €..

Πηγή: money-tourism.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Τελευταία Νέα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *